MENU

Jongeren met gedragsproblemen. Schematherapie en behandelfocus

  • Literatuur

Jongeren met gedragsproblemen krijgen vaak afwijzende of bestraffende reacties op hun gedrag, terwijl hun gedrag juist voortkomt uit ervaringen met onverbondenheid en afwijzing (vicieuze cirkel). Dit blijkt uit een recent wetenschappelijk onderzoek (van Wijk-Herbrink et al., 2018), waarbij in een steekproef van 699 jongeren de verbanden zijn onderzocht tussen vroege onaangepaste schema's, coping, schemamodi en gedragsproblemen. Aan de hand van een casus geven wij hier een vertaling van dit onderzoek naar de klinische praktijk. We concluderen dat de behandelfocus voor jongeren met gedragsproblemen moet liggen op onderliggende schema's en bijbehorende behoeften aan verbondenheid en acceptatie, en op de schemamodi die door deze schema's worden geactiveerd. Schematherapie is een veelbelovende behandeling voor deze doelgroep. In de discussie geven we aan de hand van de casus enkele voorbeelden en illustraties van schematherapeutische technieken.

Marjolein van Wijk-Herbrink, David Bernstein, Nick Broers, Jeffrey Roelofs, Marleen Rijkeboer & Arnoud Arntz.

Jongeren met gedragsproblemen. Schematherapie en behandelfocus. Tijdschrift voor Gedragstherapie jaargang 52 nummer 2 juni 2019.

 

 

 

Gerelateerde artikelen