MENU

Mensenhandel, uitbuiting en loverboyproblematiek in Nederland

  • KEI reeks

Loverboyproblematiek in Nederland; wat is er veranderd na 2015?

Gradussen, M.J.A., Verwaaijen, A.A.G., Venmans, J.A.M.A., & Cima, M.J. (2017). Mensenhandel, uitbuiting en loverboyproblematiek in Nederland. Herziene uitgave. CONRISQ groep KEI-reeks nr.1.

In 2015 publiceerde de CONRISQ Groep het boekje ‘Loverboyproblematiek in Nederland: een beschrijvend onderzoek naar de huidige stand van zaken’. Sindsdien hebben de ontwikkelingen, mede aangejaagd door de Commissie Azough, niet stilgestaan. Om die reden is in 2017 de uitgave geactualiseerd. In deze publicatie zijn recente documenten en handreikingen opgenomen en zijn nieuwe kennis en praktische informatie rondom loverboyproblematiek verwerkt. Tevens wordt beschreven in hoeverre het actieplan van Commissie Azough uitgevoerd is en welke actiepunten nog opgepakt dienen te worden.

Bijlagen
Mensenhandel, uitbuiting en loverboyproblematiek in Nederland Download KEI REEKS UITGAVE 1

Gerelateerde artikelen