MENU

Recidive tijdens en na behandeling in FPC De Rooyse Wissel: eerste resultaten

  • Onderzoek

De bijdrage aan een veilige samenleving is de centrale doelstelling van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Rooyse Wissel. Het streven is dat terbeschikkinggestelden terugkeren in de maatschappij zonder ernstige delicten te plegen. Voor inzicht in de mate waarin deze doelstelling wordt behaald, is kennis van recidive na ontslag van de maatregel terbeschikkingstelling (tbs) van noodzakelijk belang.

Chakhssi, F. & Verwaaijen, A.A.G. (2012). Strafrechtelijke recidive tijdens en na behandeling in FPC De Rooyse Wissel: Eerste resultaten. Venray.

 
Strafrechtelijke recidive tijdens en na behandeling in FPC De Rooyse Wissel: Eerste resultaten.

In dit rapport wordt verslag gedaan van het eerste onderzoek naar strafrechtelijke recidive tijdens en na de tbs-maatregel sinds het ontstaan van de FPC de Rooyse Wissel. De eerste resultaten laten zien dat de recidive van ex-terbeschikkinggestelden uitgestroomd uit de Rooyse Wissel in lijn liggen met de landelijke recidivecijfers, die relatief gunstig zijn in vergelijking met andere landen. De resultaten tonen ook aan dat er meer inzicht nodig is in de ‘kale’ recidivecijfers om recidive verder terug te dringen. We zien dit rapport dan ook als eerste stap naar een FPC Monitor die naast de strafrechtelijke recidive zelf, ook de omstandigheden en factoren leidend tot strafrechtelijke recidive in kaart brengt. Daarmee beogen wij een FPC monitor die tevens de omstandigheden en factoren in kaart brengt van ex-terbeschikkinggestelden die niet recidiveren. Hierdoor krijgen we beter inzicht in ‘what works’ bij ex-terbeschikkinggestelden en kunnen we de forensische psychiatrisch behandeling blijven verbeteren in het terugdringen van recidive.

Dit onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder medewerking van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en een bijdrage van verschillende personen. Allereerst willen we de Dienst Justitiële Inrichtingen danken voor de medewerking bij het verkrijgen van de benodigde gegevens. Ook willen we de Justitiële Informatiedienst bedanken voor hun medewerking en snelle dienstverlening.

Farid Chakhssi
Sanne Verwaaijen

Bijlagen
Strafrechtelijke recidive tijdens en na de tbs-behandeling in FPC de Rooyse Wissel Recidiven monitor

Gerelateerde artikelen