MENU

Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus

  • Literatuur

In de JeugdzorgPlus wordt behandeling geboden aan jongeren met complexe problematiek bij wie vrijwillige hulpverlening onvoldoende resultaat heeft gehad. Hoewel vaak aanvullende therapieën worden ingezet, brengen jongeren de meeste tijd door op de 24-uurs behandelgroep, waar jeugdzorgwerkers het behandelklimaat vorm geven. Wij beargumenteren dat Schematherapeutisch werken, gebaseerd op Schematherapie, een veelbelovende basismethodiek is die jeugdzorgwerkers houvast biedt in de omgang met de complexe gedragsproblemen van de jongeren.

In dit artikel laten wij zien hoe basisbehoeften van jongeren (veiligheid, autonomie, zelfwaardering, zelfexpressie en realistische beperkingen) het uitgangspunt vormen van deze basismethodiek. Aan de hand van casuïstiek illustreren we technieken om in deze basisbehoeften te blijven voorzien wanneer gedragsproblemen in alle hevigheid tot uiting komen. Training en doorlopende coaching van behandelteams zijn van belang om deze werkwijze goed te implementeren. Tot slot besteden we aandacht aan de rol van het gezin in de behandeling en bespreken we de effectiviteit van Schematherapeutisch werken. 

Wijk-Herbrink, M. van & Rijk, J-P. de (2019). Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1, p.45-56.

Het tijdschrift waarin bovengenoemd artikel is geplaatst, is te verkrijgen via www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.


Om het artikel zelf in het nummer te kunnen lezen, is een gratis proefnummer te bestellen via www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl/proefnummer. 

 

 

 

Gerelateerde artikelen