MENU

Wie (A)dolescentenstrafrecht zegt, moet ook B(ehandeling) zeggen

  • Onderzoek

In dit artikel worden de inhoudelijke consequenties van de invoering van het adolescentenstrafrecht belicht. Daarbij wordt aangesloten op recente inzichten in de ontwikkeling van crimineel gedrag tijdens de adolescentie en verklaringen voor dat gedrag bij adolescenten met een hoog risico voor persistent delinquent gedrag.

Verwaaijen, A.A.G. (2012). Wie A(dolescentenstrafrecht) zegt, moet ook B(ehandeling) zeggen. In: Sancties: Tijdschrift over straffen en maatregelen (4) p. 177-186.

Bijlagen
Wie (A)dolescentenstrafrecht zegt, moet ook (B)ehandeling zeggen Verwaaijen 2012

Gerelateerde artikelen